HKScan eläinhankinta

Vastuullinen ja jäljitettävä tuotanto

Vastuullisen toimintamme lähtökohtana on pitkäaikainen sitoutuminen koko arvoketjun kehittämiseen. Liharaaka-aineen alkuperän tunteminen ja vastuullinen raaka-ainehankinta ovat konsernimme liiketoiminnan ydintä. Alkutuotannon eri vaiheet dokumentoidaan huolellisesti kaikissa konsernin toimintamaissa.

Teemme aktiivista yhteistyötä sopimustuottajiensa kanssa myös tuotantoeläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Tilat noudattavat eläinten hyvinvointiohjeistuksia ja valvovat eläinlääkärit käyvät tiloilla useita kertoja vuodessa. Lisäksi teurastamojen henkilöstöllä on pätevyys tuotantoeläinten käsittelyyn ja viranomaiset valvovat sekä eläinten kuljetusta että teurastusta.

Olemme tehneet pitkäjänteistä kehitystyötä mm. laatuketjun kehittämiseksi. Esimerkiksi sianlihantuotannon laatuketjun kehittäminen aloitettiin jo vuonna 1988. Nyt olemme mukana yhdessä alan muiden keskeisten toimijoiden kanssa kotimaisessa sianlihan Laatuvastuu-ohjelmassa. Ohjelma perustuu Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n sikojen terveydenhuoltorekisteriin Sikavaan.

Myös Kariniemellä on käytössä neliosainen vastuullisuusohjelma, joka sisältää kotitilan, ympäristön, maun ja ravitsemuksen osa-alueet.

Suomalaisessa tuotannossa on paljon vahvuuksia, joiden pohjalle laatuketjua on ollut hyvä rakentaa. Tuotantoketjun alkupäässä eli tilatasolla tehty työ takaa elintarviketeollisuudelle turvallisen raaka-aineen jalostettavaksi kuluttajien pöytään.

Lisää yritysvastuusta: